Algemene voorwaarden Bamboru


Lees hier de algemene voorwaarden van Bamboru.

1. De verkoper

Webshop Bamboru.com is eigendom van Movement for nature bv. gevestigd te 9550 Herzele, Solleveld 27, tel.: +32 468/00.16.90. 
Ondernemingsnummer: BE 0771.651.232

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden van Bamboru.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto’s op bamboru.com

Bamboru levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Bamboru de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Bamboru kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op bamboru.com zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

Bamboru behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Bamboru is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Op de Webshop wordt aangegeven vanaf welk minimum bedrag gratis verzending geldt in Belgie, Nederland, Duitsland en Luxemburg.
Onder dit minimum bedrag worden transportkosten voor verzending van pakjes als volgt door Movement for nature bv. aangerekend.
– Belgie: €6,65 (Incl. Btw)
– Nederland, Duitsland, Luxemburg: 8,50€ (Incl. Btw)
– Frankrijk: 14,89€ (Incl. Btw)
– Voor andere Europese landen en het verenigd koninkrijk: 25€ (Incl. Btw)
– Rest van de wereld: 62,50€ (Incl. Btw)

Bestellingen naar klanten uit Frankrijk worden bestellingen gratis verstuurd vanaf een aankoop van 100€. Voor de rest van Europa, verenigd koninkrijk en de wereld zijn de verzendingen nooit gratis. 

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en betaalde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Bamboru op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op onze site met Bancontact, Visa, Ideal of Paypal.
  • via een overschrijving op het VDK-rekeningnummer BE79 8918 4407 6933 , BIC: VDSPBE91 van Movement for nature bv. met vermelding van het bestelbonnummer. (het rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon)
  • via een cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.

Indien Bamboru na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.

8. Levering

Bestellingen gedaan voor 12:00u worden zelfde werkdag verzonden nadat Bamboru de betaling ontvangen heeft. Pakjes worden behandeld door GLS.  Gelieve de algemene voorwaarden van GLS te raadplegen: https://gls-group.com/BE/vl/algemene-voorwaarden

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. Er word binnen deze termijn GEEN retourkosten aangerekent aan de klant.

Verzakingsrecht is niet van toepassing bij grote bestellingen vanaf 10 stuks.

10. Risico van verzending

Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje dat verstuurd is, is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje zullen wij uiteraard alles in het werk stellen om hem hierbij te helpen zodat hij zijn product(en) zeker zal ontvangen, de klant kan zich ook altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

Bamboru biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. Om klachten te vermijden wordt de klant geacht eerst de algemene voorwaarden van Bamboru gelezen te hebben alvorens tot aankoop over te gaan.