Algemene Voorwaarden

1. De verkoper

Webshop Bamboru.com is eigendom van Movement for nature bv. gevestigd te 9550 Herzele, Solleveld 27, tel.: +32 468/00.16.90. 
Ondernemingsnummer: BE 0771.651.232

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto’s op bamboru.com

Bamboru levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Bamboru de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Bamboru kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op bamboru.com zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

Bamboru behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. Bamboru is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door Bamboru vastgesteld op 5,60€, voor Nederland is 9,60€ en voor andere buurlanden Duitsland, Frankrijk en Luxenburg is dit vastgesteld op 15,50€. Voor andere Europese landen en het verenigd koninkrijk is dit vastgesteld op 22€ en de rest van de wereld is dit vastgesteld op 62,50€.
De transportkosten worden volledig aangerekend aan de klant.

Bestellingen vanaf 35 euro worden gratis binnen België en naar Nederland verzonden. Bestellingen naar klanten uit de andere buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Luxemburg) worden gratis verstuurd vanaf een aankoop van 200€. Voor de rest van Europa, verenigd koninkrijk en de wereld zijn de verzendingen nooit gratis. 

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en betaalde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Bamboru op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

De betaling kan op volgende manieren tot stand gebracht worden:

  • via een online betaling op onze site met Visa, Mastercard, American Express of Bancontact.
  • via een overschrijving op het VDK-rekeningnummer BE54 8919 1400 0997 , BIC: VDSPBE91 van Bamboru met vermelding van het bestelbonnummer. (het rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon)
  • via een cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.

Indien Bamboru na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.

8. Levering

Het pakje wordt binnen de 2 opvolgende werkdagen verstuurd nadat Bamboru de betaling ontvangen heeft. Pakjes worden behandeld door MyParcel BE.  Gelieve de algemene voorwaarden van MyParcel BE te raadplegen: https://sendmyparcel.be/voorwaarden/

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten. De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper.

Verzakingsrecht is niet van toepassing bij grote bestellingen vanaf 10 stuks.

10. Risico van verzending

Bamboru kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje dat verstuurd is, is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje zullen wij uiteraard alles in het werk stellen om hem hierbij te helpen zodat hij zijn product(en) zeker zal ontvangen, de klant kan zich ook altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

Bamboru biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling